Uudised

Veeühenduse katkemine Kiili alevis 06.10.16

| 06 Oktoober 2016

 

Lp Klient

Seoses ehituse käigus veetorustiku purunemisega Allika tänava alguses on veeühendus katkenud Kiili alevis. Veeühendus taastatakse esimesel võimalusel.

Vabandame ebameeldivuste pärast!

Lugupidamisega

Kiili KVH OÜ

 

Veekvaliteet Kiili vallas

| 10 Aprill 2015

Kiili KVH OÜ on andnud endast parima, et veekvaliteet Kiili vallas oleks inimese tervisele parim, mille tarbeks on rajatud hulga trasse ja ehitisi. Tarbijatele suunatud joogivesi vastab kõigi näitajate poolest täna kehtivatele normidele. Joogivee üldkareduse kohta nõuded puuduvad, sest sellelt puudub kahjulik mõju inimese tervisele.

Kahjuks peame tõdema, et Eesti põhjavesi sisaldab üldkaredust 3-9 mg/ekv/l kohta, mõningatel juhtudel enamgi. Kiili ja Luige kambrium-vendi puurkaevudest võetud proovid näitavad tulemust vastavalt 3,4 ja 4,9 mg/ekv/l kohta. Kiili ordoviitsium-kambriumi kaev 7,9 mg/ ekv/ l. Enamus veest võetakse esimesest kahest kaevust, mille ühendtulemusena võib pidada Kiili valla joogivett keskmisest madalama karedusega joogiveeks. Kiili ordoviitsium-kambriumi kaevu kasutatakse erandkorras.

Joogiveest üldkareduse eemaldamine on võimalik, kuid selle tehnoloogilise protsessi kallidus viib joogiveehinna ebamõistlikult kalliks, mistõttu seda investeeringut Eestis vee-ettevõtted pole teinud. Juhul kui tarbijal on siiski vajadus karedusest põhjustatavaid probleeme vältida, siis tuleb tarbijal oma veevärgis tehnoloogilise vee tarbeks (seadmetele vajalik) kasutada vastavaid vee pehmendusseadmeid. Keemiliselt pehmendatud või deioniseeritud tehnoloogiline vesi joogiveeks ei ole soovitatav, see võib terviseameti seisukohalt põhjustada tõsiseid terviserikkeid. Mitmesugused ioonvahetid ja keemiliselt pehmendajad on kättesaadavad enamus veetöötlusseadmeid pakkuvatest ettevõttetest, mis leitavad ka internetis.

Lisa informatsiooni veekaredusest ja selle mõjule inimese tervisele leiab https://erikpuura.wordpress.com/2010/10/03/mida-igauks-voiks-teada-vee-karedusest/

Sergei Kivi

Juhatuse liige

 

Info

| 19 Aprill 2013

Lp Kliendid

Alates 01.07.2013 vahetab Kiili KVH OÜ klientide veemõõdusõlmedes olevaid arvesteid AS Tepso.
Arvestid vahetatakse välja iga 2 aasta järel.

Kiili KVH OÜ