Hinnakiri

 

Alates 01.05.2014 kehtivad alljärgnevad Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega nr 9.1-3/14-006 kooskõlastatud Kiili KVH OÜ teenuse hinnad:
 
Teenuse nimetus
Hind käibemaksuta
Hind            käibemaksuga 20%
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele
1,32 €/m³
1,584  €/m³
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele
1,83 €/m³
2,196  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele
1,81 €/m³
2,172  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele
2,77 €/m³
3,324  €/m³
Abonenttasu
1,34 €/kuu
1,608  €/kuu
 
 
Teenuse nimetus
Hind käibemaksuta
Hind            käibemaksuga 20%
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine kuni 2,5m³/h
25,13    €/tk
30,156 €/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine alates 2,5m³/h
49,95    €/tk
59,94 €/tk
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel
12,48    €/tk
14,976 €/tk
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel
12,48    €/tk
14,976 €/tk
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu
18,87    €/tk
22,644 €/tk
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine
18,87    €/tk
22,644 €/tk
Veearvesti plommimine
8,89      €/tk
10,668 €/tk
Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt (nt näitude mitteteatamise korral)
8,89      €/tk
10,668 €/tk
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral
30,28    €/tk
36,336 €/tk
Konkurentsiameti 19.03.14 otsuse nr 9.1-3/14-006 leiab siit

 

 Muud teenused:

 

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

Sisendveetorustiku survestamine

kord

39,94 €

47,93 €

Korduv surveproov (1 kuu jooksul)

kord

19,98 €

23,97 €

Teenustöö (min arvestus 0,5 tundi)

tund

19,17 €

23,00 €

Töömehe väljakutse (lisandub tunnitasu)

kord

7,99 €

9,59 €

Avariiväljakutse

kord

26,63 €

31,96 €

Reovee äravedu (Kiili valla piires) 3,5 m3 alates 01.04.2019

kord/ 3,53 m3

37,50 €

45,00 €

VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine

tund

Esimene tund 50 EUR, iga järgnev tund 30 EUR

Esimene tund 60 EUR, iga järgnev tund 36 EUR

Sidekaabli ettenäitamine/ mahamärkimine

tund

Esimene tund 50 EUR, iga järgnev tund 30 EUR

Esimene tund 60 EUR, iga järgnev tund 36 EUR