Lähtse ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

 

 

Sõlmiti Lähtse ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitusleping

14. jaanuaril 2014 sõlmis OÜ Kiili KVH projekteerimis-ehituslepingu AS-iga Vensen, kogusummas 576 565,50 eurot. Lepingu allkirjastasid Kiili KVH poolt juhatause liige Sergei Kivi ning AS Vensen poolt tegevdirektor Riho Sokko.

Lepingu kohaselt tuleb teostada Lähtse küla ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd tagamaks elanikele kvaliteetne joogivesi ning reovee suunamine reoveekollektorisse. Tööde teostamise eeldatav tähtaeg on dets lõpp 2014. Lähtse küla ja Nabala küla vee-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd finantseeritakse Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames.

Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt sai Ühtekuuluvusfondist rahastuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsuse nr 1-25/4, muudetud otsusega 1-25/11215.05.2013. Projekti kogumaksumus on 13 317 669 eur, millest Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab maksimaalselt 11 236 108 eur. Projekti omaosaluse katavad OÜ Kiili KVH ja Kiili vald ühiselt. Projekt on suunatud eeskätt asulareoveedirektiivi ja joogiveedirektiivi nõuete täitmisele Kiili valla reoveekogumisaladel. Eesmärgiks on tagada kõigile elanikele reoveekogumisalade piires võimalus liituda ÜVK süsteemiga ning tagada neile nõuetele vastav ja kvaliteetne joogivesi.

Rohkem infot projekti kohta leiab: http://www.kiilikvh.ee