Veearvesti paigaldamine

Veemõõdusõlm peab olema kliendi poolt välja ehitatud vastavalt nõuetele (vaata joonist). Veearvesti paigaldab kliendi poolt ettevalmistatud veemõõdusõlme vee-ettevõtja.